فصل دوم کسر ها

فصل دوم کسر ها

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

فصل دوم کسر ها

9,072 تومان قیمت

حجم فایل : 442.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 16

فصل دوم
کسرها درزبان عربی کسر به معنای شکسته است.یعنی جسمی که به قسمتهای مساوی شکسته شده یا بهتر بگوییم تقسیم شده است.پس برای اشکالی می توانیم کسر بنویسیم که به قسمتهای مساوی تقسیم شده باشند.
اجزای کسر:
هر کسر سه جزودارد : صورت کسر ، خط کسری ومخرج کسر
صورت کسر:
تعداد قسمتهایی از شکل که رنگ شده یا برداشته شده است و ارزش کسر را نشان می دهد.
خط کسری :
صورت کسر را از مخرج کسر جدا می کند. 2 کسر کسر مخرج کسر:
مخرج کسر نشان میدهد که شکل به چند بخش برابر تقسیم شده است .شکل روبرو به هفت قسمت مساوی تقسیم شده که 3قسمت از 7قسمت آن رنگ شده است. بنابراین 3 این شکل رنگ شده و 4 آن رنگ نشده است .


درکسر3 به عدد 3 صورت کسر وبه عدد7 مخرج کسر وخط بین آن دورا خط کسری مینامند 7
کسری که صورت ومخرج آن باهم مساوی باشند را کسر برابر واحدمی گویند و حاصل آن مساوی 1 است .
3 7 7 کسر به مراحل زیر دقت کنید :
در کسر 4 کل شکل رنگ شده است .

کسری که صورت آن برابر صفر است یعنی هیچ قسمتی از آن شکل رنگ نشده یا هیچ قسمتی از آن برداشته نشده است
پس کسری که صورتش صفر باشد حاصل آن برابر صفر است .4 1 4 2 4 3 4 4 4 = 1 4         انواع کسر 5 1-کسرهای کوچکتر از واحد (1):
به کسر هایی گفته میشود که صورت آنها از مخرجشان کوچکتر است .
2-کسرهای واحد (1):
کسرهایی که صورت ومخرج آنها برابر است .
3-کسرهای بزرگتر از واحد (1):
به کسرهایی گفته میشود که صورت آنها از مخرجشان بزرگ تر است.
عدد مخلوط
عدد مخلوط :دو و یک دوم
جهت نوشتن عدد مخلوط برای یک شکل باید توجه داشت چه چیزی به عنوان واحد در نظر گرفته شده است.عدد مخلوط را میتوان به کسر تبدیل کرد. واحد 1 1 2 3 2 کسر 6 عدد مخلوط همان کسر بزرگ تر از واحد است.
کسر بزرگ تر از واحد را نیز میتوان به عدد مخلوط تبدیل کرد.برای این کار صورت را بر مخرج تقسیم میکنیم و عدد مخلوط مربوط به آن را مینویسیم .
نکته:خط کسری به معنای تقسیم است.
کسرهای خاص
کسرهایی که صورت انها عدد 1 می باشد.
نصف:1 ثلث:1 ربع:1 خمس:1

2 3 4 5 7 جمع کسرها
چه کسری از شکل روبه رو زرد است؟
چه کسری از شکل رو به رو صورتی است؟
چه کسری از شکل رو به رو رنگ شده است؟

برای جمع دو کسر که مخرج های مساوی دارند یکی از مخرج ها را نوشته و صورت ها را با هم جمع میکنیم.
تفریق کسرها
چه کسری از شکل روبه رو رنگ شده است؟
چه کسری از شکل روبه روضربدر خورده است؟
چه کسری از شکل روبه رو بدون رنگ و ضربدر است؟


کسر ...

خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان