بررسی و تحلیل بعد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و معماری مجموعه مسکونی Aranya Low Cost Housing در هند - با تخفیف ویژه

بررسی و تحلیل بعد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و معماری مجموعه مسکونی Aranya Low Cost Housing در هند - با تخفیف ویژه

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

بررسی و تحلیل بعد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و معماری مجموعه مسکونی Aranya Low Cost Housing در هند - با تخفیف ویژه

6300 قیمت
بررسی و تحلیل بعد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و معماری مجموعه مسکونی Aranya Low Cost Housing در هند - با تخفیف ویژه

بررسی و تحلیل بعد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و معماری مجموعه مسکونی Aranya Low Cost Housing در هند - با تخفیف ویژه

بررسی و تحلیل بعد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و معماری مجموعه مسکونی Aranya Low Cost Housing در هند - با تخفیف ویژه

بررسی و تحلیل بعد فرهنگی اجتماعی اقتصادی و معماری مجموعه مسکونی Aranya Low Cost Housing در هند

Architect: BalkrishnaDoshi, VSF
Indore,India,1989
موقعیت جغرافیایی
خانه های دارای یک اتاق و فضای خدماتی
<<< خانه های کمی بزرگتر
 برای خانواده های کمی ثروتمندتر
در اطراف پارک ها و حیاط ها  و راستاهای خیابان،

 با گروه هایی از ده خانه و تشکیل همسایگی

یک مفهوم مشترک بین مردم عام

سایت پلان
طراحی    Aranya در 6 بخش اصلی:
ناحیه های مختلف  و عملکرد آن ها
مواد و مصالح ساختمانی
به طور سنتی، معماران برای مسکن فقیران زحمت زیادی می کشند
بررسی وضع اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی
. مسائل پیچیده و منابع بسیار محدود است.
از زمین به عنوان یک منبع برای تولید مسکن برای فقیر شهری استفاده شود و و همزمان با ساخت منازل ، ساکنین نیز در منزل زندگی کنند.
بررسی زندگی اجتماعی ساکنین
شروع طراحی و روند آن
روند طراحی و استفاده همزمان با ساخت  و ساخت منازل
تصورات ذهنی معمار و شروع ساخت منازل
پلان ها و نماها
بررسی پلان ها و نماها
فضای باز مشترک بین ساکنین در یک همسایگی
جایگاه زندگی افراد بر اساس درآمد
تحلیل سایت پلان
اندازه های عرض خیابان ها و سلسله مراتب های جاده ای
منابع
تارنماها:
www.architectmagazine.com
https://www.slideshare.net
www.architectureindevelopment.org
https://archnet.org
www.akdn.org
https://www.theguardian.com
https://www.proptiger.com
https://inhabitat.com
https://www.hindustantimes.com
http://www.world-architects.com
https://www.pictadesk.com


خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان